Dziś  w Biurze Lewicy w Krośnie odbył się Okrągły Stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wydarzenie to jest odpowiedzią Lewicy na kryzys w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. 

Jedyny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Łańcucie był zagrożony zamknięciem z dniem 1 stycznia 2023 roku. Obecnie jest tam jeden lekarz. Sytuacja psychiatrii dziecięcej na Podkarpaciu jest dramatyczna.

W dyskusji uczestniczyli nie tylko psychologowie, przedstawiciele oddziałów psychiatrycznych, terapeutów oraz pedagogów szkolnych, ale również dzieci, młodzież i rodzice. 

Rozmawialiśmy o tym, jak stawiać im czoła oraz omawialiśmy propozycje rozwiązań i działań, które pozwolą na poprawę psychiatrii dziecięcej.