Łukasz Rydzik

Polityk Młodego Pokolenia
Działacz na rzecz rozwoju Podkarpacia
Kandydat na posła do Sejmu RP z Podkarpacia

Moja działalność, program i wizja przyszłości

Czyny, nie słowa

O mnie

Łukasz Rydzik – Sekretarz Biura Lewicy w Sejmie, Członek Zarządu Krajowego Nowej Lewicy, Wiceprzewodniczący Podkarpackiej Nowej Lewicy, Asystent Europosła Roberta Biedronia. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskiej Szkoły Dyplomacji. Uczestnik prestiżowych programów dla wyróżniających się polityków i aktywistów europejskich United4Change organizowanego przez Visegard School of Political Studies oraz “Ones to Watch” organizowanego przez The Foundation for European Progressive Studies.

Polska ze snów

Polska moich marzeń

Jestem w polityce dla zmiany.

Polska marzeń Łukasza Rydzika – to Polska otwarta, tolerancyjna, szanująca poglądy innych

Krajem, w którym każdy obywatel ma szansę na dobry start w życiu, zdobycie dobrego wykształcenia i pracę za godziwe wynagrodzenie. Krajem, w którym każdy ma zapewnioną porządną opiekę zdrowotną, jest rzetelnie sądzony, a na starość ma zapewniony godny byt. Krajem, który jest świecki, respektuje prawa kobiet i mniejszości, nie karze za posiadanie marihuany.

Wchodząc do polityki i obejmując stanowisko Wiceprzewodniczącego Podkarpackiej Nowej Lewicy, miałem jasną wizję działania na rzecz całego społeczeństwa oraz wprowadzania rozwiązań przyczyniających się do rozwoju kraju.

Moje działania polityczne

Pochodzę z Podkarpacia. Dlatego od początku mojej obecności w Sejmie działam aktywnie w wielu obszarach, m.in właśnie na rzecz mieszkańców Podkarpacia i rozwoju regionu, ekologii, praw kobiet, legalizacji marihuany. Brałem udział w licznych konferencjach prasowych oraz skierowałem szereg pism do różnych instytucji, broniąc naszych mieszkańców.

Od października 2020 r. jestem asystentem Europosła Roberta Biedronia i kieruję jego biurem poselskim w Krośnie w ramach ugrupowania Nowa Lewica. 

Porozmawiajmy o lepszej Polsce!

Skontaktuj się ze mną

Nowa Lewica - Podkarpacie
Łukasz Rydzik