Łukasz Rydzik


Kandydat na radnego Sejmiku
woj. podkarpackiego

Moja działalność, program i wizja przyszłości

Czyny, nie słowa

O mnie

Łukasz Rydzik – pracownik Ministerstwa Infrastruktury, Członek Zarządu Krajowego Nowej Lewicy, Wiceprzewodniczący Podkarpackiej Nowej Lewicy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskiej Szkoły Dyplomacji. Uczestnik prestiżowych programów dla wyróżniających się polityków i aktywistów europejskich United4Change organizowanego przez Visegard School of Political Studies oraz “Ones to Watch” organizowanego przez The Foundation for European Progressive Studies.

Polska ze snów

Podkarpacie moich marzeń

Polska marzeń Łukasza Rydzika – to Polska otwarta, tolerancyjna, szanująca poglądy innych. To kraj, w którym każdy obywatel ma szansę na dobry start w życiu, zdobycie dobrego wykształcenia i pracę za godziwe wynagrodzenie. Kraj, w którym każdy ma zapewnioną porządną opiekę zdrowotną, jest rzetelnie sądzony, a na starość ma zapewniony godny byt. Kraj, który jest świecki, respektuje prawa kobiet i mniejszości.

Podkarpacie od lat jest marginalizowane. Kiedy duże miasta szybko się rozwijają, przyciągają inwestycje i dobre miejsca pracy, na Podkarpaciu widać stagnację. Młodzi uciekają za pracą bo tu nie ma perspektyw. Tak wcale nie musi być!

Wchodząc do polityki i obejmując stanowisko Wiceprzewodniczącego Podkarpackiej Nowej Lewicy, miałem jasną wizję działania na rzecz Podkarpacia i dalej kontynuują moją misję.

Moje działania polityczne

Pochodzę z Oleszyc i od lat aktywnie działam na rzecz mieszkańców Podkarpacia i rozwoju regionu. Brałem udział w licznych konferencjach prasowych oraz skierowałem szereg pism do różnych instytucji, broniąc naszych mieszkańców.

Od 1 marca 2024 r. jestem pracownikiem Ministerstwa Infrastruktury. Wcześniej od 2019 r. pracowałem w Sejmie w Klubie Parlamentarnym Lewicy oraz jako Asystent Europosła Roberta Biedronia. 

Porozmawiajmy o lepszej Polsce!

Skontaktuj się ze mną

Nowa Lewica - Podkarpacie
Łukasz Rydzik