Podkarpacie to region z którym jestem silnie związany emocjonalnie. To tutaj się urodziłem, wychowałem, dorastałem oraz chodziłem do szkoły. Stąd pochodzą moi rodzice, dziadkowie oraz starsze pokolenia mojej rodziny. Pomimo wielu lat spędzonych poza Podkarpaciem to właśnie tu bije moje serce. Także pod względem działalności społecznej i politycznej właśnie Podkarpacie ma dla mnie szczególne znaczenie. Od 2021 r. pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Podkarpackiej Nowej Lewicy i w ramach organizacji wojewódzkiej dążę do tego, by sprawy ważne dla naszego regionu były podejmowane także na szczeblu krajowym.

Od 2019 r. pełniąc funkcję Sekretarza Biura Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, jestem obecny na korytarzach sejmowych. Ponadto jestem Członkiem Zarządu Krajowego Nowej Lewicy i asystentem europosła Roberta Biedronia. Pełnione funkcje dają mi unikalną możliwość uczestnictwa w wielu spotkaniach, rozmowach i aktywnościach, dzięki którym moja obecność na nich, czy to w Sejmie czy w innych miejscach, przekłada się na realne działania na rzecz mieszkańców Podkarpacia. 

Od początku mojej działalności publicznej staram się podejmować, nagłaśniać i rozwiązywać problemy wpływające na życie mieszkańców Podkarpacia. Wykonuję interwencje wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba: w radach powiatów, starostwach czy w Sejmiku Wojewódzkim. W ostatnim czasie podjąłem m.in. interwencję w sprawie obrony ratowników medycznych w Jaśle, w sprawie braku legalnej aborcji w Podkarpackich Szpitalach, w sprawie likwidacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, w sprawie spalarni w Krośnie, w sprawie hodowli kotów Maine Coon w Jaśle czy w sprawie budowy kamieniołomu w Iwli – gmina Dukla.

Jednym z działań, którego efekty każdy mieszkaniec regionu może sprawdzić naocznie, jest interwencja w sprawie tragicznego stanu dróg w powiecie lubaczowskim. Drogi te w pewnym momencie przypominały drogi gruntowe z niewielkimi łatami asfaltu – tak liczne były w nich dziury. Przez 3 lata przygotowałem mnóstwo pism, podjąłem działania zmierzające do nagłośnienia problemu w mediach, kierowałem zapytania w trybie publicznym do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, podejmowałem również interwencje z posłami Lewicy do Marszałka Władysława Ortyla. Obecnie przejazd drogą DW 867 na trasie Sieniawa-Oleszyce odbywa się po równej, wyremontowanej nawierzchni. Obok interwencji związanych z infrastrukturą, zawsze bardzo ważnymi tematami są dla mnie sprawy zwykłych obywateli. Dlatego podjąłem działania wspierające pacjenta marihuany medycznej Pana Ryszarda przed sądem w Krośnie, angażowałem się w lokalne manifestacje i protesty, podjąłem również interwencję w sprawie zamykania porodówki w Lesku. 

W przyszłości zamierzam dalej walczyć o sprawy istotne dla Podkarpacia. Chcę dążyć m.in. do przywrócenia opłacalności produkcji rolnej, by małe gospodarstwa rolne mogły nie tylko przetrwać, ale także rozwijać się i znów być chlubą regionu. Zamierzam walczyć z wykluczeniem transportowym, działając na rzecz zapewnienia sprawnego i dostępnego transportu publicznego. Bliskie mojemu sercu są także sprawy związane z ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska, dlatego chcę, by także w podkarpackich szpitalach tworzone były nowe oddziały geriatryczne, by utworzony został co najmniej jeszcze 1 oddział psychiatrii dziecięcej na Podkarpaciu, a także podejmuję działania zmierzające do utworzenia Turnickiego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim.

W swojej dotychczasowej działalności udowodniłem, że sprawy istotne dla mieszkańców Podkarpacia są istotne również dla mnie. Pochodząc z Oleszyc dobrze znam perspektywę i rozumiem problemy oraz wyzwania całego regionu. Jestem przekonany, że w swojej dalszej działalności publicznej, swoimi aktywnościami mogę przyczynić się do rozwoju Podkarpacia.