Żyjemy w czasach, w których temat ochrony środowiska powinien być traktowany priorytetowo. Zmiany klimatyczne, coraz częściej powtarzające się w Europie fale upałów i rosnące globalnie temperatury stanowią bardzo poważne wyzwanie dla nas wszystkich. Działalność człowieka wpłynęła na szereg zachodzących procesów klimatycznych na całym świecie. Tylko odpowiedzialna, mądra polityka i działania na rzecz środowiska mogą sprawić, że zdążymy coś zmienić, zanim będzie za późno. Działania te potrzebne są zarówno na szczeblu globalnym, jak i lokalnym.

Temat ochrony środowiska i troski o naturalne otoczenie jest mi bliski od dziecka. Zostałem wychowany w duchu poszanowania naszej Planety. Dlatego od wielu lat angażuję się w działania na rzecz środowiska oraz klimatu. Już rozpoczynając swoją polityczną drogę w partii Wiosna założyłem oraz koordynowałem EkoWiosnę. Był to specjalnie wydzielony obszar partii, którego głównym obszarem zainteresowania były właśnie klimat i środowisko. Jestem także działaczem Strajku dla Ziemi Warszawa, z którym przeprowadziliśmy wiele akcji protestacyjnych na rzecz klimatu. 

Walka ze zmianami klimatycznymi i zapewnienie poszanowania dla środowiska naturalnego musi być prowadzona na wielu polach. Jednym z nich jest energetyka. Odchodzenie od węgla należy w Polsce postrzegać nie jako problem, a szansę na lepsze środowisko, a jednocześnie zielony rozwój. Inwestowanie np. w odnawialne źródła energii będzie wiązało się z tworzeniem w tym obszarze nowych miejsc pracy, poprawiając równocześnie jakość polskiej energetyki. Podobne działania można realizować na wielu obszarach.

Jednym z moich celów, który stanowi istotny priorytet w mojej działalności o wielu lat, i może również pozytywnie oddziaływać na środowisko, jest przywrócenie upraw konopi włóknistych w Polsce. Stanowią one nie tylko świetne rozwiązanie dla polskiego rolnictwa, podstawę do rozwoju całego przemysłu konopnego, ale także, dzięki swoim właściwościom mogą przynieść wymierne korzyści środowiskowe. Konopie włókniste są świetnym surowcem energetycznym, a jednocześnie w trakcie wzrostu istotnie przyczyniają się do pochłaniania z atmosfery dwutlenku węgla. 

Moja aktywność na rzecz środowiska ma także wymiar lokalny. Uważam, że Podkarpacie to piękny region, który wciąż oferuje wiele pod względem możliwości obcowania z naturą. Niestety, politycy prawicy mają za nic dobra naturalne i nie rozumieją idei racjonalnego gospodarowania zasobami ziemi. Przykładem jest np. bezmyślne wycinanie drzew i rozjeżdżanie ciężkim sprzętem terenów Starodrzewia Karpackich Lasów przez Lasy Państwowe. Dlatego wraz z całą Podkarpacką Lewicą dążę do tego, by utworzony został Turnicki Park Narodowy na Pogórzu Przemyskim oraz by zwiększono powierzchnię Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego. Naszym celem jest ochrona środowiska i piękna regionu, a w szerszym kontekście zapewnienie kolejnym pokoleniom możliwości życia w pięknym i zróżnicowanym świecie w otoczeniu naturalnej przyrody.