W Warszawie odbyło się ważne spotkanie Zarządu Krajowego Nowej Lewicy, które miało istotne znaczenie dla nadchodzących wyborów do Sejmu i Senatu. Na tym spotkaniu zatwierdzono listy wyborcze, które będą reprezentować tę partię w różnych okręgach wyborczych. Warto zwrócić uwagę na wybory w Okręgu 22, obejmującym obszar krośnieńsko-przemyski.

Na liście Lewicy w Okręgu 22 znaleźli się wyjątkowi kandydaci, którzy postarają się reprezentować interesy mieszkańców tego obszaru w Sejmie. Wśród nich są:

  1. Łukasz Rydzik: młody polityk pochodzący z Jarosławia, mający 36 lat. Aktywista, który działał na rzecz mieszkańców Podkarpacia, interweniując w ważnych sprawach, takich jak zamykanie placówek medycznych czy stan dróg. Posiada wykształcenie zdobyte na Uniwersytecie Warszawskim oraz Europejskiej Szkole Dyplomacji. Jest również asystentem europosła Roberta Biedronia.
  2. Gabriel Zajdel: krośnianin, nauczyciel, który angażuje się w działalność polityczną od wielu lat. Ma 45 lat i jest członkiem partii Nowa Lewica. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, w tym w dziedzinie finansów i rachunkowości. Jest także założycielem szkoły, w której uczy języka angielskiego i informatyki. Jego celem jest reprezentacja mieszkańców regionu podkarpackiego.
  3. Wiktoria Aleksandra Barańska: członkini zarządu okręgu podkarpackiego partii Razem oraz zarządu stowarzyszenia Spójnik. Jest aktywistką, która angażuje się w organizację marszy równości i promocję tolerancji. Studiuje nauki o mediach i jest doktorantką. Prowadzi również warsztaty edukacyjne dla młodzieży.
  4. Elżbieta Sedlaczek: pracuje w Zakładach Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu. Propagatorka idei związkowych – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników, działacz Rady Okręgu podkarpackiego Federacji Związków Zawodowych METALOWCY oraz OPZZ, walczy o przestrzeganie praw pracowniczych i godne wynagrodzenie.

Na konferencji prasowej liderzy Nowej Lewicy podkreślili, że idą do wyborów z determinacją i gotowością do zmiany. Chcą współpracować z innymi partiami opozycyjnymi, takimi jak Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska, aby razem dążyć do poprawy sytuacji w Polsce. Wszyscy podkreślali potrzebę jedności lewicy, która ma szansę zwyciężyć, jeśli działa razem.

Kandydaci z listy Lewicy w Okręgu 22 reprezentują różne środowiska i mają różne doświadczenia, co pozwala na reprezentację szerokiego spektrum interesów mieszkańców tego regionu. Wybory zapowiadają się jako ważna okazja do zmiany i działania na rzecz dobra Polski.