Jestem przekonany, że polityka polega na zmienianiu świata. Nie musi ona kojarzyć się z walką, sporami, nepotyzmem, kolesiostwem i wszystkim tym, co funduje nam od wielu lat polska prawica. Polityka może realnie wpływać na jakość życia ludzi i całe nasze otoczenie. Trzeba ją jednak prowadzić w poczuciu odpowiedzialności, ze świadomością potrzeb obywateli i ich codziennych wyzwań.

Mam tego świadomość, dlatego zdecydowałem się wejść do polityki. Chcę służyć ludziom, a poprzez swoją służbę przyczyniać się do budowania bezpiecznego, sprawiedliwego i pełnego szacunku dla drugiego człowieka i jego praw. Wierzę, że w Polsce możemy to osiągnąć.

Od początku swojej działalności w sferze publicznej, jestem wierny ideałom, które przyświecają Lewicy. Za swoje priorytety uważam działania na rzecz klimatu i środowiska, świeckiego państwa, praw obywatelskich, zwłaszcza dla osób, które z różnych przyczyn, jak np. płeć, wyznanie, kolor skóry czy pochodzenie są dyskryminowane. Z racji swojego pochodzenia jestem również mocno zaangażowany w działania na rzecz Podkarpacia. Od wielu lat prowadzę również inicjatywę 4krzaki.pl, której celem jest legalizacja marihuany, a w tym kontekście jestem także zwolennikiem upowszechnienia upraw konopi włóknistych w Polsce.

Chcę walczyć o Polskę europejską, opiekuńczą, demokratyczną, świecką i równościową. W moich marzeniach Polska jawi się jako bezpieczny dom dla wszystkich obywateli, dając równe szanse na odniesienie życiowego sukcesu i jednocześnie otaczając opieką ludzi, którzy są w potrzebie. Wierzę, że możemy już dzisiaj zacząć budować nowoczesne, sprawne państwo, które będzie oferowało wysokiej jakości edukację, powszechną i realnie dostępną dla obywateli opiekę zdrowotną, które będzie rozwijać się z poszanowaniem środowiska i poczuciu odpowiedzialności za klimat, które będzie dążyło do zmniejszania nierówności społecznych. Państwo, które troszczy się o dzieci, seniorów, staje po stronie pracowników, zabezpiecza potrzeby mieszkaniowe swoich obywateli czy też zapewnia sprawny i dostępny transport publiczny. A przy tym wszystkim zapewnia pełne poszanowanie praw, obywatelskich, indywidualnych poglądów, wartości czy wolności sumienia i wyzwania. 

W ostatnich latach bardzo dobrze poznałem kulisy polityki. Mam zaszczyt pełnić funkcję Sekretarza Biura Lewicy w Sejmie. Zdobyłem również bogate doświadczenie jako Członek Zarządu Krajowego Nowej Lewicy, Wiceprzewodniczący Podkarpackiej Nowej Lewicy czy Asystent Europosła Roberta Biedronia. Dzięki temu brałem udział w licznych konferencjach prasowych oraz skierowałem szereg pism do różnych instytucji np. w sprawach istotnych dla rozwoju Podkarpacia. Moje interwencje dotyczyły m.in. likwidacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, budowy kamieniołomu w Iwli – gmina Dukla, braku legalnej aborcji w Podkarpackich szpitalach, obrony ratowników medycznych w Jaśle czy też tragicznego stanu dróg w powiecie lubaczowskim. Włączam się również w szersze działania, jak np. protesty ekologiczne, walkę o Wolne Sądy, obronę konstytucji czy prawa kobiet.

Jako kandydat Lewicy na posła z Okręgu nr 22, obejmującego obszar krośnieńsko-przemyski, wierzę, że będę mógł reprezentować region oraz jego mieszkańców w Sejmie. Jestem przekonany, że jedność, współpraca i poczucie odpowiedzialności zwyciężą i od 15 października 2023 r. będziemy mieli znacznie większe możliwości, by przywrócić praworządność, zadbać o prawa kobiet, równość szans, zrealizować postulaty świeckiego państwa i po prostu budować Polskę naszych marzeń.