Lewica oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
rozpoczęły obywatelską zbiórkę podpisów pod projektem „RENTA
WDOWIA”. Proponujemy, aby po śmierci małżonka pozostała przy
życiu osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50
procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę
rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia.
Obecnie renta rodzinna może maksymalnie wynosić 85 procent wyższego
świadczenia.

Obywatelski projekt ustawy przewiduje również, że prawo do renty
wdowiej będą mieli wszyscy uprawnieni do świadczeń, nie tylko
ubezpieczeni w ZUS, ale także w KRUS oraz emeryci mundurowi. Swoimi
zapisami obejmuje również osoby, które zostały wdową lub wdowcem do
10 lat wstecz i będzie dotyczyło ok 1,5 mln seniorów.

Seniorzy to grupa społeczna, która najbardziej cierpi z powodu
wysokiej inflacji. Waloryzacja emerytur nie nadąża za galopującą
drożyzną, a wśród emerytów rośnie liczba osób zagrożonych
ubóstwem. Wprowadzenie renty wdowiej, choć częściowo, pomoże
zatrzymać to zjawisko. Świadczenie to będzie trwałym systemowym
wsparciem dla emerytów i rencistów – a nie jednorazową zapomogą i
jest jednym z elementów polityki senioralnej Lewicy. „BEZPIECZNY
SENIOR” to również: dodatkowa waloryzacja rent i emerytur, podwyżka
zasiłku pogrzebowego do 7000 zł, podniesienie minimalnej renty i
emerytury; leki za 5 zł oraz senioralny Bon Turystyczny.